Семеен Хотел "Магнолия"

ул. Приморска 25, гр.Балчик 9600, България

Тел/ Факс: +359 579 76707, +359 579 74373

Мобилен: +359 888 924844, +359 888 820899